Indhold:

Seneste indsat på Vejenbys

Godt nytår

Uge 3
Realskolens afgangsklasse 1960