Indhold:

Kontingenter

Kontingentrestancer:
Et par eksempler på forsøg på kontingentinddrivelser:
I indbydelsen til Garderfesten den 6. december 1958 står der: "Alle garder må invitere en dame med, og vi behøver vel ikke at tilføje, at vi tager det som givet, at alle uniformer er renset og presset til festen.
Vi minder i øvrigt om, at kontingentet skal være betalt indtil december og helst for resten af året. Gardere, der står i restance, kan ikke deltage i festen." (Kontingentet var 3 kr. pr. mdr.)
Og et andet eksempel:
Et brev til forældrene i 1959. "Vi skal lære drengene at passe deres forpligtelser og vi beder forældrene hjælpe os med at erindre drengene om, at kontingentet skal betales hvert kvartal forud. Vi skylder kassereren som drengene, at der kommer mere præcision i betalingen og for at hjælpe på hukommelsen, har vi bestemt, at gardere, der står i restance, ikke kommer med på de planlagte ture og må finde sig i, at uniformerne vil blive udlånt til en aspirant."
Som en fodnote var skrevet i et internt papir: "Mon ikke dette sidste kan bringe tingene i orden?"
Et par opfordringer, der faldt meget godt i tråd med ønsket om, at opretholde en disciplin i garden, men jeg (Mogens Krintel) kan ikke erindre, at de 2 konsekvenser nogensinde blev bragt ud i livet. Det ville vel også være en katastrofe for en lille garder at måtte sende afbud til sin indbudte pige med den begrundelse, at han ikke havde betalt kontingent.