Indhold:

Vejen Garden

 

Samlet af Mogens Krintel

 

Bem. understregede ord er klikbare til undersider med billeder ell. andet.

Starten.

I de 17 dage (i 1951) "Sydjysk Udstilling" varede, havde man en lille udstillingsgarde i rød-hvide uniformer, bestående af drenge med trommer og fløjter (og trægeværer). Garden blev opløst, umiddelbart efter udstillingen lukkede. Vejen Initiativråd blev skabt efter udstillingen, og dens opgave var at finde og få løst opgaver, som var af stor betydning for Vejen herunder oprettelse af en drengegarde. Det var manufakturhandler Laurits Andersen, der først kom på idèen, og på et møde i en af initiativrådets arbejdsgrupper den 18. marts 1952 blev det overdraget Laurits Andersen at arbejde med sagen. Mange gik positivt ind i arbejdet for at stable garden på benene, og bl.a. blev Bakkelys og Byskolens sanglærere bedt om at udfærdige en liste over drenge i alderen 10-12 år, der havde musikalske evner.

Det var tanken, at der skulle være en grundstamme på 12 drenge, og af sanglærerne fik man navnene på 15 drenge, de mente kunne egne sig for sådan en garde.

Laurits Andersen og udvalget ledte med lys og lygte efter en egnet leder til garden, men det skulle vise sig at være meget vanskeligt at finde den rette person. Først i 1954 lykkedes det. Redaktør Arthur Vistisen var kommet til byen med sin familie, og Laurits Andersen, der havde erfaret, at Arthur Vistisen tidligere havde været orkesterleder, og ikke var ukendt med ledelse af blæseorkestre, rettede nu henvendelse til ham, og forelagde ham ønsket om etablering af en drengegarde i Vejen. Arthur Vistisen accepterede, og nu kom der fart i tingene. 

Alle var klar over, at der skulle investeres mange penge i instrumenter. Uniformerne havde man allerede, for man ville genbruge de rød-hvide dragter, som garden fra "Sydjysk Udstilling" havde brugt. Laurits Andersen havde gode evner, når der skulle ansøges om penge, og den 18. marts 1954 blev Vejen Sogneråd, som Laurits Andersen i øvrigt selv var medlem af, spurgt. Rådet var hurtigt ude med et tilskud på 1000 kr. Det var et vigtigt bidrag, for budgettet til instrumenter (1 stortromme, 1 musiktromme, 2 bækken, 1 piccolo, 3 trompeter, 2 althorn, 2 basuner og 1 tuba) lå på ca. 6000 kr. Endvidere gav Sognerådet tilladelse til, at garden kunne benytte et klasseværelse på Bakkely Skole til øvning. 

26. marts 1954 sendte Initiativrådet Vejen Initiativråd breve ud til 15 forældre med en forespørgsel, om deres drenge (alder 8 til 12 år) måtte komme til en lille prøve på Bakkely skole mandag den 29. marts 1954. Den 1. april 1954 kunne de samme 15 forældre modtage et brev  med meddelelse om, at deres søn var optaget i Vejen Garden. Arthur Vistisen fik overbevist Laurits Andersen om, at garden skulle bestå af mindst 25 drenge, og ret hurtigt efter den 1. april nåede man først op på 18 drenge og kort tid efter, kom man op på de ønskede 25 drenge.

StartForrige123456789NæsteSlut