Indhold:

50 års jubilæumsskrift

At fortælle om Turistforeningen virke gennem alle 50 år ved at gennemse forhandlingsprotokoller og generalforsamlingsbeslutninger er desværre ikke muligt, idet der kun findes een forhandlingsprotokol, som dog heldigvis er fra oprettelsen af foreningen i 1949, men så igen udskrevet i 1974. Arbejdet i tiden fra 1975 til og med 1980 må søges i manuskripter til nogle formandsberetninger. Fra 1981 og til dato består "forhandlingsprotokollen" herefter af løsblade, samlet i ringbind med referater fra bestyrelsesmøder, men desværre uden beretninger fra årenes generalforsamlinger.

Oprettelse af en turistforening.

Efter igennem flere år at have drøftet spørgsmålet om behovet for en turistforening i Vejen, besluttede Borgerforeningen, Haandværkerforeningen, Handelsstandsforeningen og Arbejdernes Fælesorganisation sig for at indkalde til orienterende møde i teatersalen på Hansens Hotel, tirsdag den 16. november 1948. Mødet blev åbnet af manufakturhandler Laurits Andersen, hvorefter formanden for de Jydske Turistforeninger bogtrykker Louis Rasmussen, Ringkøbing gav en redegørelse for turistsagen og dens betydning og gav udtryk for, at der var behov for en turistforening i Vejen. Et udvalg blev nedsat og ca. 50 medlemmer tegnede sig.

Udvalget indkaldte til stiftende generalforsamling torsdag den 3. februar 1949 på Hansens Hotel. Udvalgets formand, direktør Harry Brønd, åbnede mødet, turistchef Mogens Lichtenberg talte om turistsagen og viste derefter Preben Franks farvefilm om Danmark.

Med manufakturhandler Laurits Andersen som ordstyrer gik man derefter over til stiftende generalforsamling og vedtog udkastet til love. Den første bestyrelse kom til at bestå af det oprindelig nedsatte udvalg der var af følgende personer:

  • Direktør Harry Brønd
  • Boghandler H. Bruun Møller
  • Margarinearb. Hans Jacobsen
  • Direktør Marius Koed
  • Ingeniør Kalmar Olesen
  • Redaktør Jens Østergaard
  • suppleret med Prokurist A. Simonsen