Indhold:

Vejen Turistforening

Indledning
Bestyrelsen i Vejen Turistforening ønsker med dette lille hefte at markere Turistforeningens 50 års jubilæum, og dermed give et lille indtryk af de mange opgaver, som foreningen gennem årene har været involveret i.
Der skal her i 50-året tor turistforeningens start rettes en stor tak til alle de personer, der har udført et stykke arbejde for Vejen Turistforening enten som bestyrelsesmedlem eller ved på anden vis at have ydet en indsats. Turistforeningen har været - og er fortsat meget afhængig af dette frivitiige arbejde.
Vejen Turistforening skylder specielt H.P. Frandsen en stor tak for det arbejde, han har udført ved at lave et sammendrag af foreningens arbejde gennem årene, og dermed muliggjort udgivelsen af dette hefte.
Ligeledes en stor tak til Lokalhistorisk Arkiv for vevillig udlånaf billedmateriale. Bestyrelsen, Vejen Tunstforening.
Udgiver: Bestyrelsen, Vejen Turistforening

 

Om Vejen Turistforening:

1. 50 års jubilæumsskrift

2. Bestyrelsen gennem årene