Indhold:

Folkedanserforeningen

Her mangler tekster og foto fra foreningen

 

Foto: Folkedansere i Palmehaven 1950-1951