Indhold:

Dyrlæge Ejnar Mogensen

   Nørregade 81, Vejen

v/Bertha Christiansen

9000 010 06Dyrlæge Mogensen var et meget fint menneske. Fru Mogensen var svensker, og de var barnløse.

Fru Mogensen havde en selskabsdame ansat (!!) - måske kun på deltid. Selskabsdamen hed Frk. Olander, der også i en periode var centralbestyrer i Læborg. De to damer gik ofte tur i Vejen by, og var et kendt syn i bybilledet.

Ægteparret Mogensen deltog - så vidt jeg ved - ikke i det sociale liv i Vejen.

Dyrlæge Mogensen var et meget pertentligt menneske, særdeles øm over sin bil, der - til trods for, at hans job betød megen færdsel på gårdene og ad de små veje - altid var velpudset og fin.

Mit beskedne kendskab til dyrlæge Mogensen stammer fra den tid, jeg som barn og ung boede på gården "Grønvang" (1949-61).

Dyrlæge Mogensen var tilsynsførende dyrlæge på gården, hvor man havde en stor besætning af malkekvæg (Rød Dansk) og hvorfra der blev produceret og solgt såkaldt "Børnemælk". (Se Nørregade 53, mælkehandler Søren Knudsen).

Dyrlæge Mogensen kom for at kontrollere både dyrene og de ansatte i stalden for infektioner og smittefare, tog blodprøver m.v. Gårdens øvrige to- og firbenede dyr blev naturligvis også underkastet kontrol og behandling (Der var jo dengang både svin, heste, hunde, katte og fjerkræ på gården).

Jeg husker engang, hvor vores elskede foxterrier "Fix" blev hentet af forkarlen og taget med over til hestestalden, hvor en rotte lavede ravage. Hunden skulle fange rotten, der løb ind under hesten.

Uheldigvis kom hesten til at træde ned på hunden, der fik hele bækkenpartiet knust.
Dyrlæge Mogensen blev tilkaldt og måtte desværre aflive Fix.

Alle var naturligvis kede af hændelsen, og jeg var utrøstelig. Dyrlæge Mogensen var lige så ked af det og udtrykte gang på gang sin medfølelse og beklagelse af, at han havde været nødt til at aflive Fix.

Så- jo - han var et fint menneske!

På et tidspunkt fik dyrlæge Mogensen ansat en assistent, Viggo Dall, der i øvrigt var søn af naboen slagtermester Dall (Den familie er der sikkert andre, der kan berette om). Dyrlæge Dall overtog ved dyrlæge Mogensens død hele praksis.

November 2010,

Bertha Christiansen, født Kjær


Tilføjelse: Jeg mener, at dyrlæge Mogensen døde ca. 1956-57. Han var Ridder af Dannebrog. Jeg var i 1954-57 i lære på Vejen Revisionskontor (M. Hansen). Vi reviderede

Mogensens regnskaber, og da han døde, pakkede og afsendte jeg hans ridderkors til Amalienborg.

Per Christiansen

 

Tilføjelse 2

 Ejnar Mogensen. F. 23.2.1888 i Skjørring, død 03.12.1955 i København, dyrlæge. 1912 dyrlægeeksamen, 1912-13 studieophold i Sverige, 1913-20 praktiserende dyrlæge i Hadsten og siden 1920 i Vejen. Var i en årrække medlem af Vejen sundhedskommission og i bestyrelsen for Ribe Amts Dyrlægeforening og siden 1946 bestyrelsesmedlem af Dyrlægernes Understøttelsesforening. Ridder af Dannebrog. Ved samvittighedsfuld gerning, flid og akkuratesse skabte han sig en stor praksis og var en meget anerkendt dyrlæge og nød blandt fagfæller stor respekt for sin faglige dygtighed og store sikkerhed og var derfor meget anset i alle kredse og havde et stort personalkendskab til egnens landboere, der – ligesom hans nærmeste familie – så op til ham, fordi hans tankegang, synspunkter og hans sinds rigdom altid var præget af ro, ligevægtighed og retfærdighed. 18.10.15 g.m. Signe Carlsson, f. 26.11.1877 i Gøteborg, død 02.12.1958 i Vejen. (Forældre: Navigationsskoleforstander i Karlshamn Carl Johan Carlsson og Hilda Karolina Gunnarsson. Ingen børn. 

 Klik på billederne og se dem større
 ejnar mogensen  signe mogensen  signe mogensen carlsson
Ejnar Mogensen Signe Mogensen Signe Mogensen f. Carlsson

De tre billeder er venligst stillet til rådighed af Asta Bøgedal og affotograferet af VLF/CR.
Asta Bøgedals mornor var en søster til Ejnar Mogensen.
Billederne er afleveret til Arkivet og opbevares på Egnsmuseet på Sønderskov.
Dec-2018