Indhold:

Politiet i Vejen 1950-1966

 

Oplysninger af Alice (Sørensen) Clemensen Nielsen, der supplerer historien om ordenshåndhæverne i Vejen
Se Alice (Sørensen) Clemensen Nielsen erindringer

 

D.v.s. i de år min far, politiassistent Osvald Christian Sørensen, var stationsleder ved politiet i Vejen.

5000 008 02 01Indtil august 1950 havde Vejen en landbetjent ligesom bl.a. også Brørup og Holsted, hvor de 2 politifolk begge dengang hed Hansen til efternavn.

Men Vejen var ved at udvikle sig til en større stationsby, hvor der skulle være en rigtig politistation, og den daværende landbetjent blev derfor forflyttet til en anden landbetjentstilling (jeg husker det som Brejning, men er usikker på det).

Politistation en blev indrettet i Østergade 1a 1.th. og dens telefonnummer var Vejen 61. Dengang var politiets telefon døgnåben, da telefonen blev stillet om til privaten efter kontortid.

Som leder af ordenspolitiet i Vejen blev min far, Osvald Christian Sørensen, ansat fra 15. august 1950, og desuden var politibetjent Egon Hartvig Petersen også ansat ved ordenspolitiet i Vejen. I forvejen havde Vejen en kriminaloverbetjent , Frode Nikolaj Bojsen, der havde sit kontor i sin bolig, Bryggergade 16.

Indtil januar 1951 foregik al udrykning pr. cykel, men fra januar var der en automobil at råde over. D.v.s. min far blev bedt om selv at købe en bil, hvad man dengang kun kunne med en speciel tilladelse. Og da han skulle stille bilens til rådighed for tjeneste- kørsel, kunne han købe den på ½ afgift! Bilen var en Opel Olympia årgang 1950. Kriminaloverbetjent Bojsen havde for øvrigt en Opel fra 1930erne.

5000 008 02 02Der var rigeligt at lave til de 2 nye politifolk, og året efter (1951) blev der endnu mere i forbindelse med Sydjydsk Udstilling, hvor de fik assistance både fra politistyrken i Ribe og fra Kolding, specielt i forbindelse med besøget af kongeparret, der ankom med tog og blev kørt fra og til Vejen Banegård i færdselspolitiets store Buick.

Der blev efterhånden ansat flere betjente ved politistyrken i Vejen, og kontorerne i Østergade 1a blev for små og uhensigtsmæssige. Derfor blev der i 1956 kigget efter muligheder for nogle bedre forhold, og det endte med at Justitsministeriet købte fru hotelejer Hansens villa længere nede i Østergade. Her blev efter nogen ombygning indrettet ekspeditionslokale og kontorer i stueetagen, en "frokoststue" og så vidt jeg husker en lejlighed til en af betjentene på 1.sal. Kriminaloverbetjent Bojsen fik også sit kontor i villaen, hvorefter både ordenspoliti og kriminalpoliti var samlet på et sted.

Graven for de 2 modstandsfolk/politifolk i Grønvang Skov, Vejen.

Jeg mener at der ret kort tid efter at min far blev ansat som stationsleder ved politiet i Vejen, kom besked fra rigspolitichefen (embedet), at man ønskede at registrere, hvor de politifolk, der var omkommet i forbindelse med besættelsen, var begravet. Min far konstaterede dengang , at der lå 2 unge politifolk begravet i en lille skov i Vestudkanten af Vejen, samt at gravstedet var indviet som en del af Vejen Kirkegård.

Fra det tidspunkt og i alle årene frem til og med 1965 var min far, de få andre politifolk på stationen, min mor og som regel min søster og jeg selv (hvis vi kunne for først skolegang og siden arbejde) oppe ved gravstedet for at lægge krans/dekoration fra politiet og blomster fra os selv. Far holdt altid en lille mindetale, hvor han mindedes alle de politifolk, der var omkommet. For øvrigt var den 19. september min mors fødselsdag.

Min far var ret mærket af begivenhederne under besættelsen. Han var blevet ansat Som lærer på Politiskolen pr. 1.september (kom fra en stilling som politibetjent i Løgstør), og var blevet klasselærer for et hold unge mænd, der også var nystartede på skolen. Som bekendt blev alle (måske på nær nogle ganske få) fra Politiskolen sendt i KZ-lejr.

I 1966 var min fars helbred blevet så dårlig, at han måtte i slutningen af året fratræde sin stilling som stationsleder i Vejen, og fik derefter en skånestilling ved politiet i Kolding, hvor han var ansat til sin pensionering i efteråret 1970.

Nogle oplysninger om politifolk i Vejen:

Politiassistent Osvald Christian Sørensen:

Født 1. august 1906 i Vor Frelser Sogn, Aalborg.

Han havde taget mellemskoleeksamen, realeksamen og handelsskoleeksamen i Aalborg, hvor han blev uddannet bogholder. Fra 1928 til 1929 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden.

I 1933 blev han gift med Elisa Clemensen, og i ægteskabet blev der født 2 døtre Inge-Lise og Alice Sørensen.

O.C.Sørensen blev ansat ved Københavns Politi pr. 01.01.1933.

Fra 01.08. 1939 til 31.08. 1944 var han politibetjent i Løgstør, hvorefter han som overbetjent fra 01.09.1944 blev ansat som lærer ved Statens Politiskole, København.

19. september 1944 blev han - ligesom ca. 2.000 andre politifolk - deporteret til KZ-lejre i Tyskland, og kom hjem med "De hvide busser" den 4. maj 1945.

Fra 15. august 1950 til ultimo 1966/primo 1967 var han stationsleder i Vejen, og derefter indtil 31.08.1970 ansat i en skånestilling ved politiet i Kolding.

O.C.Sørensen blev forfremmet til politiassistent pr. 01.09.1959.

Min far var en ret aktiv mand, der hurtigt involverede sig i foreningsarbejdet i Vejen, bl.a. i Borgerforeningen. Han var medstifter af Vejen Svømmeklub (han havde selv som ung svømmet i Aalborg Svømmeklub), og han var også med til at stifte Kongeå-egnens Garderforening.

Fra 1950 til 1952 boede vi i lejligheden Østergade 1a tv., men allerede i efteråret 1950 købte mine forældre den ubebyggede grund på Højvang 13, hvor der i 1952-53 blev bygget et hus. I 1965 byggede mine forældre et mindre hus på Vester Alle 28.

Som før nævnt måtte min far fratræde sin stilling i Vejen p.g.a. sygdom, der skyldtes eftervirkninger af hans KZ-ophold. Min mor afgik ved døden i Vejen den 9. september 1967 og min far døde i Brønderslev den 14. marts 1978. Begge er begravet på Søndre Kirkegård i Aalborg.

Egon Hartvig Petersen

Født 27.10.1916. Ansat ved politiet fra 04.-10.1943 og forfremmet til overbetjent pr. 01.04.1958. Før Egon Petersen kom til Vejen var han ansat ved politiet i Ribe.

I begyndelsen boede Egon Petersen og hans hustru sammen med deres lille søn og datter i en lejlighed i Søndergade, hvorefter de flyttede til et nybygget hus, der ligger overfor Falck-stationen.

De blev ramt af en stor tragedie, da deres søn Thorkild, vistnok i 1954, på vej over hovedvejen til Falck-stationen løb ud foran en lastbil. Thorkild blev hårdt kvæstet kørt til sygehuset i Aarhus, hvor han afgik ved døden. Så vidt jeg ved eksisterer Thorkilds gravsted på Vejen Kirkegård stadigvæk. Ægteparret fik senere endnu en datter.

Jeg er ikke klar over, hvornår Egon Petersen er blevet pensioneret og heller ikke hvornår (og om) ægteparret er afgået ved døden.

Carl Krarup Bie

Født 31.07.1914. Ansat ved politiet 02.10.1940. Forfremmet til overbetjent 01.04.1953.

Holger Aage Sørensen

Født 29.04.1919. Ansat ved politiet 21.09.1942. Forfremmet til overbetjent 01.10.1956.

Børge Lauvring

Født 19.03.1918. Ansat ved politiet 21.02.1951. Forfremmet til overbetjent 01.03.1965.

Kriminalpoliti:

Frode Nikolaj Bojsen

Født 01.06.1908 i Gørding Sogn. Ribe Stift. Gift i 1935 med Christine Detlefsen. Jeg ved ikke hvornår Bojsen blev ansat ved kriminalpolitiet, men ægteparret har boet i Toftlund før de kom til Vejen, jeg er heller ikke klar over, hvornår Bojsen har fået sine forfremmelser.

Ægteparret Bojsen havde nogle børn, der var dygtige svømmere i Vejen Svømmeklub, bl.a. sønnen Tom og døtrene Gunver og Helle. Gunver Bojsen var min klassekammerat både i de 2 år, jeg gik på Bakkely Skole og de 4 år, hvor vi gik på Vejen Realskole. Jeg vil tro, at Gunver kan give flere oplysninger om hendes far.

Holstebro, den 23.februar 2013

Alice Clemensen Nielsen

Artikel 1

Artikel 2