Indhold:

Askov før Askov

 

Heftet fortæller om de arkæologiske undersøgelser der blev udført i årene 2003-4,

da boligområdet Rølkjær blev byggemodnet.

Et af flere fund der blev gjort i området var en landsby fra romersk jernalder med

21 gårde.

Heftets formål er at formidle dette enestående fund for ikke mindst beboerne i Røl-

kjær men også i bred forstand for interesserede i lokalområdet.

Heftet fortæller udfra de mange fund der er gjort i området om det daglige liv i

landsbyen, om husene, markerne, landbrugsdriften, klædedragten og meget mere.

I heftet skitseres hvordan landsbyen i løbet af oldtiden er flyttet flere gange, indtil

den omkring år 1000 finder sin blivende plads omkring Dammen i Askov. Der kan

således godt være en kontinuitet mellem Rølkjærlandsbyen og nutidens Askov.

Heftet udleveres gratis på Vejen Bibliotek.

På Ipad eller Iphone klik på dette link, men ha´ tålmodighed  Askov før Askov