Indhold:

Sognerådet 1946-1950

Foto venligst stillet til rådighed af Eddie Troelsgaard
Sognerådet 1946-1950

 1. Kr. Hansen

 2. Ole Troelsgaard Nielsen

 3. H.P. Hansen

 4. Peter Sørensen,

 5. M. Iversen

 6. Julius Flintholm

  7. Chr. Rasmussen (kæmner) 

  8. H. Knudsen Borg

  9. P. Thielsen

 10. P. Hauge (sognerådsformand)

 11. N. Boye 

 12. Axel Olsen

Sognerådet 1946-1950