Indhold:

Vejen Bibliotek

Vejens første bibliotek i Søndergade 2, Gramhus

Biblioteket på Spingvandspladsen

Mangler: Omtale af biblioteket i Vejen Centret