Indhold:

Historien bag Sydjysk Udstilling 1951

5000 005 001 03 01

 

Sydjydsk Udstilling 1951

Planlægning og finansiering
Syddjydsk Udstilling var den første store landsud-stilling efter 2. Verdenskrig. Idémanden bag ud-stillingen var den vejensiske arkitekt Frederik Dahl Nielsen. Tanken blev luftet første gang offentligt på et møde i Vejen den 30. august 1949. Mødet blev holdt på initiativ af Vejen Håndværkerforening, og på mødet blev der nedsat et udvalg bestående af en kreds af byens handlende og håndværkere. De skulle arbejde videre med ideen.

Reklamebureauet Lockley i Århus blev hurtigt ansat til at udarbejde et responsum om dets syn på afholdelse af en udstilling i Vejen. Responsummet var positiv, men afholdelse af en udstilling krævede, at alle byens borgere tilsluttede sig ideen og tegnede sig for den nødvendige garantikapital. Tre mulige scenarier tegnede sig - den lille lokale udstilling, en sydjydsk udstilling eller en stor landsudstilling. Udvalget gik ind for den store landsudstilling, og på et møde afholdt den 3. oktober 1949 fik det borger-nes opbakning til afholdelsen af en landsudstilling. Der var mødt 38 borgere, som straks tegnede sig for ikke mindre end 15.000 kr. i garantikapital. Denne garantikapital blev øget ved offentlig tegning blandt byens borgere. Garantikapitalen blev på i alt 53.262 kr., fordelt på 233 bidragsydere, såvel borgere som firmaer. Organisatorisk blev udstillingen en selve-jende institution.

Det stiftende møde blev holdt fredag den 24. februar 1950 på Hansens Hotel. Udstillingen havde i følge isenkræmmer Frederik Kasten, formand for administrationskomiteen, hele tre formål. Man ønskede at skaffe ungdommen den idrætshal, som den så længe havde sukket efter, at udvide vort særprægede ”Hansen Jacobsens Museum” samt endelig at give hele Danmarks befolkning nogle interessante udstillingsdage. Til disse tre kan man desuden lægge et meget stærkt ønske om at markedsføre byen og egnen.