Indhold:

Hansens Hotel v/H.C.Hansen

 

Erindring/beretning skrevet af H. C. Hansen i 2012 ( barnebarn af H. C. Hansen).

Indtil 1874 var aktiviteterne omkring postbefordring og i et vist omfang også personbefordring knyttet til Skodborghus, på ruten fra Kolding til Ribe. Dette indbefattede også beværtning og mulighed for indlogering på Skodborghus Kro (gæstgiveri).

Den, 3. oktober 1874 åbnedes jernbanen - tværbanen - gennem Vejen. Dette betød at aktiviteterne omkring Skodborghus forsvandt.

2145 002 01 01 02Som kompensation for sit gæstgiveri i Skodborghus, der ikke længere var levedygtigt, fik I.C. Petersen krobevilling til etablering af Vejen Stationskro, som han byggede samme år (1874).

I 1877 byggede han den vestligste fløj - (danse-)salen.

Han drev dog ikke selv kroen; men bortforpagtede den i nogle år til Chr. Winther, og blev boende i Skodborghus.

I 1893 overtog min farfar H. C. Hansen, født d. 24. januar 1858, kroen og drev den indtil 1935sammen med min farmor, Anna Margrethe Hansen, født d. 24. juli 1872, Der blev tilkøbt mere areal omkring kroen og ca. 1898 startede en omfattende ombygning af kroen, der resulterede i et helt andet bygningskompleks mod Jernbanen - et hotel.  Byggeriet stod færdigt i 1902.2145 002 01 01 03

I september 1911 indviedes den nye fantastiske teaterscene i tilknytning til den gamle dansesal fra 1877.

Teater- og sceneforholdene var sammen med et teater i Ålborg de bedste i provinsen.

2145 002 01 01 01Da viadukten under jernbanen i 1918 blev lavet, blev hjørnet og den østlige fløj af hotellet bygget. (arkitekt: Niels Ebbesen Grue).

Min farfar døde d. 3. april.1924 og min farmor overtog og videreførte hotellet indtil sin død d. 9. juni 1935.

I 1936 blev der bygget en garderobebygning på siden af "Salen".

Min far Hans Frydendahl Hansen, født d. 29. oktober 1904, overtog i 1935 hotellet, som han drev indtil sin død 17.maj1947. Herefter blev der ansat en inspektør, Bjørn Rølling, som drev hotellet til 1953. Herefter drev min mor, Bodil Mathilde Hansen, født d. 27. april 1907, alene hotellet videre indtil 1957, hvor jeg hjalp min mor indtil salget i 1961. Min mor døde d.24. februar 1999.

2145 002 01 01 04Køberen af hotellet d. 31. august 1961 var Jens Christian Nielsen Skovmose, som havde det i tre år indtil 1964.

Mogens Preben Sander drev hotellet i perioden okt. 1964 - 1966. I denne periode mageskiftes et areal med den påtænkte Vejen Sparekasse. Dette resulterede i, at det meste af teaterscenen forsvandt, og æraen med de store teaterforestillinger var forbi.

Et konsortium, A/S Hansens Hotel, med bl.a. Ernst Svensson, drev fra 1966 hotellet indtil 1970, hvorefter Svensson fortsatte som eneejer indtil 1980.

I årene 1980 - 1984 ejedes hotellet af K/S Centerbyg.

Tommy Hørlück og Ivan Nielsen dannede et selskab: Hansens Hotel I/S, som drev hotellet indtil 1984. Der blev i denne periode gjort forsøg på at bygge et nyt og moderne "Hansens Hotel", men det mislykkedes, og i juli 1983 indstilledes driften. I januar 1984 blev der gjort et nyt forsøg på at få hotellet i gang; men det mislykkedes.

Den 27. december 1984 kunne man i Vestkysten læse, at Hansens Hotel omdannes til flygtningecenter for 60 personer i 18 mdr.

2145 002 01 01 05Et Aps. (Frits Schmidtsdorff, Virum, Harry Frederiksen, Lyngby, Bøgil Friis, Lyngby) købte Hotellet for 3 mill. kr. og lejede det ud til Dansk Flygtningehjælp.

Den 15. oktober 1990 købte Vejen Boligforening hotellet af Monberg og Thorsen/BRF Kredit.

I den forbindelse gennemgik Hotellet en meget stor renovering, hvor man dog heldigvis ikke ændrede mærkbart på facaderne, hvorimod der på de indre linier skete omdannelser til administrative formål og 26 lejligheder.

Forfatter: H. C. Hansen

april 2012

Klik på billedet og se flere

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på artiklen og se flere avisomtaler