Indhold:

Prebens Vin og Kaffe

Preben fortæller om sin tid som bud:

Jeg begyndte som bydreng 9 år gammel. Jeg gik med en kurv rundt i byen med varer til butikkens kunder. Vi havde en kunde (Kirstine Nielsen) på Skovvej, der drev et pensionat i Håndværkernes Fosamlingshus. Der hvor der i dag er Missionshus. Hun fik varer hver dag. Mange gange skulle jeg gå 2 gange, når jeg ikke kunne have det hele med på een gang. Jeg gik forbi gartner Hans Bill på turen. En dag ringede Bill til min far og sagde, at han ville købe en varecykel til drengen, da han mente buddrengen jo ville få ryggen ødelagt ved at gå med den tunge varekurv. Det ville blive på min fars regning og der gik ikke lang tid, inden jeg fik en flot rød Long-John. Ugelønnen var i øvrigt 2 kroner.

Preben fortæller om forretnigen i Søndergade:
klik på billedet 


Den 1. oktober 1943 overtager mine forældre købmandsforretningen i Søndergade 37 efter Tove og Volmer Jensen. Årsomsætning var 27.000 kroner. Min mor var den, der skulle drive forretningen. Min far var ansat hos Brønds Barnevogne, men kom i 1959 hjem og deltog i forretningen. Han døde pludseligt i november 1962.

Jeg var ansat i en skibshandel i Esbjerg, men kom hjem for at hjælpe min mor i forretningen. Den 1. august 1965 overtog min kone Gerda og jeg forretningen og drev den som kolonialforretning. Hver formiddag solgte jeg øl, vand, tobaksvarer og frugt på Søren Villadsens Møbelfabrik.

Bakkely Skole, der lå lige overfor forretningen, var en meget stor kunde i kraft af lærerne, lærerværelset, skolekøkkenet og eleverne.

I 1969 overtog vi Skjold-Burne-Vine. Kendt fra "Den med tyren". Det var den, der lærte danskerne at drikke rødvin. Vi fik derved et godt vinsalg og fik mange virksomheder som kunder.

I 1992 holdt vi op med at sælge kolonialvarer, og forretningen skiftede navn til Prebens Vin og Kaffe.

Den 1. februar overtog Thorkild Sørensen forretningen og ændrede navnet til Thorkilds Vinhandel.

 

Preben Schmidt januar 2016