Indhold:

Byens købmænd i 1960

Som tidligere nævnt var der i 1960 16 købmænd i Vejen. I købmandsgruppen har vi valgt at give en kort beskrivelse af disse købmandsbutikker og har tilføjet de købmænd der tidligere har drevet forretning på adresserne.

Fr.d.VII´sgade 17 (tidl. Borgergade)

Klik på billedet

Købmand Søren Thuesen Lynggaard i Borgergade, der engang også var en del af Hovedvej 1 gennem Vejen. Han overtog forretningen i 1932 og lukkede forretningen i 1971-72. Butikken kan bedst beskrives som en bl. Landhandel med hensyn til sortimentet, der bestod af diverse isenkramvarer  bl.a. potter, pander, glasskåle, henkogningsglas med bøjle og gummipakninger til samme. Da der lå et hestemarked bag kroen, som var nærmeste nabo, var det naturligt at have et udvalg af hestegrimer og bindsler m.m. til markedsfolkene. Udover nævnte isenkramvarer forhandlede butikken høstbindegarn til selvbindere (det var før mejetærskernes tid), malervarer og markfrø, som man tog ordrer op på i foråret til roesåning og mange andre frøsorter. Diverse malervarer var også med i sortimentet. Kønrøg til maling af de sorte hussokler kunne også leveres.

Til landbrugsmaskiner kunne forretningen levere diverse olier og konsistenfedt og fra tankanlægget foran butikken solgtes benzin, olie og petroleum.

Isenkramvarer udgjorde en stor andel af det samlede sortiment, men dertil kommer et væsentligt udvalg af dagligvarer, hvoraf mange varer var afvejet i butikken. Færdigpakkede varer var efterhånden så småt ved at blive en del af sortimentet.

Kundeunderlaget var hovedsageligt landkunder fra oplandet Gamst, Andstbro, Refsing m.m.

Butikken kørte landture med ægopsamling til salg i butikken og til ægpakkeriet i Vejen.

Butikkens lærlinge lærte nøjsomhed ved brug af indpakningspapir. Returtagne tomme flasker blev rengjort og genbrugt til aftapning af eddike, sprit, sulfo o.m.a.

En nyansat lærling kunne evt. komme i lære efter at have været bydreng i en periode. Læretiden var 4 år inkl. handelsskole, der foregik om aftenen efter butikkens lukketid.

Som et kuriosum kan det nævnes, at Søren Thuesen Lynggaard var en ivrig retstatsmand. Det hører til sjældenhederne, at en erhvervsdrivende offentlig bekender sig til et politisk parti. Derfor er det nævnt.

Tidl. Købmænd på adressen:

Købmand Lundager 1862 – 1874

P. Lauridsen 1911 – 1913

J.P. Dalskjold 1913 – 1932

Søren Thuesen Lynggaard 1932 – 1971-72

StartForrige12NæsteSlut