Indhold:

Brønd medarbejdere

Personalet 1915 - 1919
Privatfoto
Personalet 1915 - 1919
Forrest:
1. ?
2. Edvard Brønd
    Sørensen,
    karetmager
3. ?
I midten:
1. Væver/syerske
2. Væver/syerske
3. Søren Frandsen, smed
4. Peter La Cour,
   kurvemager,
   (blinde Peter)
5. Hans Lassen, snedker
6. Fru La Cour, syerske
7. ?
8. Hagbard Østergaard
9. Knud Timmerman,
    maler
Bagerst:
1. ?
2. Peder Kristiansen,
    arbejdsdreng
3. ?
4. ?

 

 

Personalet 1930 - 1935 ca.
Privatfoto
Personalet 1930 - 1965 ca.
 1. Hansen, fyrpasser
 2. Jens Nielsen, snedker
 3. Andreas Brun, maler
 4. Engelbrach, snedker
 5. Svends Trøst-Holm, smed
 6. ?
 7. Hans Poulsen,
     ekspedition
 8. Østergaard, drejer
 9. Niels Sørensen, snedker
10. ?, smed
11. Marius Christensen,
      maskinsnedker
12. ?, maler

13. Valdemar
      Søndergaard,
      samler
14. (Marius Christensens)
      mor,
      maler
15. Timmerman, maler
16. Otto Andersen,
      malersvend, smed
17. Kirstine Madsen,
      maler
18. Kathrine Jørgensen,
      syerske
19. Fru La Cour, syerske
20. Vera Skov Andersen,
      kontorassistent
21. Mary Bundgaard,
      kontorassistent
22. Gudrun Fischer,
      kontorassistent

23. Mimi Iversen,
      kontorassistent
24. Simon Brønd, direktør
25. ?, syerske
26. ?, smed
27. Grøn, maler
28. ?
29. Fru Madsen, syerske
30. Shørlin, maler
31. Hans Lassen, værkfører
32. ?, arbejdsdreng