Indhold:

Interview md Simon Brønd

 Aktieselskabet

Simon Brønd & Co.

Barnevognsfabrik

Vejen

 

Nordens førende Fabrikat!

 

VaremærkeVaremærke

Salg kun en gros.

 

 

Interview i Folkebladet 

A/S Simon Brønd & Co., Vejen

A/S Simon Brønd & Co. er vel nok den Vejen-virksomhed,der i starten har haft de største besværligheder at arbejde med.

Startet i 1913 kom fabrikken, der den gang fremstillede læder og trævarer, og som følge deraf skulle have de allerfleste råvarer fra udlandet, straks ind under vanskelige kår.

Verdenskrigen, der på den ene eller anden måde har sat sit præg på de fleste danske virksomheder, kom for den ny industri til væsentlig  at gøre sig gældende på to punkter. Samtidig med at krigen lagde meget store hindringer i vejen for importen af råvarer, og de kolossale prisstigninger fra det ene indkøb til det andet, gjorde det til gengæld også muligt, at firmaet blev indarbejdet og fik en solid stor kundekreds.

Fabrikant Simon Brønd begyndte i meget beskedne forhold. Personalet indskrænkede sig til to arbejdere, men hurtigt gik det fremad og i 1916 flyttede fabrikken til nye lokaler på Plantagevej, og det varede ikke længe før der beskæftiges 15-20 mand i værkstederne.

De første år skulle blive vanskelige, svære kampår, det var jo et helt nyt felt man havde valgt, så der savnedes erfaringer på mange områder. Men tiden der er fulgt har tydeligt gennem udvidelserne vist, at det ikke blot var i krigens afspærringsår firmaet havde vind i sejlene, det er ikke blot en lokal virksomhed, der skaffer byens arbejdere meget arbejde, nej, det er en sejr for ”Dansk Industri” på et felt, der tidligere helt havde været behersket af den udenlandske import.

Firmaets fyndord ”Danske børn i danske barnevogne” er nu sket fyldest. Fabrikken forsyner endog en del af vore nordlige nabolande med de moderne køretøjer.

Tiden efter krigen, i hvilken den største del af udviklingen falder, har tydelig vist at tingene har været grebet rigtigt an, så fabrikken nu med sine cirka hundrede arbejdere vel ikke er  byens største, men vel nok den der i forhold til omsætning giver størst beskæftigelse.

Man har for længst opgivet fremstillingen af læder og trævarer, og helliger sig nu helt barnevogne, klapvogne og legevogne, og man siger  vist ikke for meget ved at antyde at den unge moder med længsel ser hen til det øjeblik, da hun kan komme ud at køre sin baby i en Brønd vogn.

Tekst redigeret af Herluf Frandsen

2018