Indhold:

Brønd Barnevogne

Simon Brønd

HISTORIEN OM EN FABRIK

 

Historien begynder med at den 21årige Simon Brønd kommer til Vejen i 1907 og bliver ansat som isenkræmmerkommis hos P. Lauridsen
Her møder han Anna Lassen, der er pige i huset hos P. Lauridsen.
Anna Lassen og Simon Brønd bliver gift i 1910 og bosætter sig i Tommerup på Fyn, hvor de starter Tommerup Købmandsforretning.

I 1912 får Simon Brønd tilbudet om at blive bestyrer af P. Lauridsens forretning i Vejen. De sælger forretningen i Tommerup og flytter til Vejen, hvor de bosætter sig i Villa ”Pax”, Øster Alle 8.

Sideløbende med sit arbejde hos P. Lauridsen påbegynder han i 1913 en fabrikation af træskoklamper i et udhus til villa ”Pax”. Der var ansat en enkelt medarbejder.

Reg. 1917 Nr. 481. Anmeldt den 29de November 1917 kl. 1150 af A.-S. Simon Brønd & CO. Fabrikation af Trævarer, Træskoklamper og Legevogne, Vejen, og registreret den 22de December s.A. En Mand, der i halvt siddende Stilling med Fingrene peger på sine fremadrettede Støvlesaaler der beslaaede med saakaldte Beskyttere. Mellem Mandens Hæle staar: Rekord. Mærket er kun registreret for Beskyttelsesbeslag til Saaler og Hæle ved alle Slags Fodtøj af Læder. Tøj. Erstatninger for saadant, og Træ. Rekord træskoklamper

  

Nyt aktieselskab

 

 

I 1915 stiftes A/S Simon Brønd & Co. med Simon Brønd som direktør, og en beskeden aktiekapital.
Samme år opføres et lille værksted på Plantagevej og produktionen af træskoklamper flyttes hertil.


Meddelelse i Malt Herreders Firmareg.

 

 

 

I 1917 stopper han hos P. Lauridsen for helt at hellige sig arbejdet i egen virksomhed.

Nu bliver aktiekapitalen udvidet kraftigt til 125.000,00 kr.

File0003 InPixio

 

 

 

 

I 1917-18 og 19 bliver tilliggende grunde på Plantagevej opkøbt og der bliver opført nye produktionslokaler.
I årenes løb udvides produktionen med legevogne, trappestiger og flueskabe.

 

 

 

 

 

 

 

Som beskrevet andet sted var der vanskeligheder under 1. verdenskrig at skaffe materialer, men konjukturerne gjorde det også lettere at afsætte produktionen.

 Interview med Simon Brønd klik her

Fabrikken har i årenes løb beskæftiget mange arbejdere. Både faglærte og ufaglærte.

Personalefotos med navne 1915 - 1919 og 1930 - 1935 klik her 

Klik på billederne
 B 4328  File0020 InPixio
 B 4336  B 4338

 

 Produktionshistorie
Brøndgruppen
Produktions oplysninger
1915   1916  1917  1918  1919
Trævarefabrik Trævarefabrik
Træskoklamper
Trævarefabrik
Træskoklamper
Legevogne
Trævarefabrik
Træskoklamper
Legevogne
Trævarefabrik
Træskoklamper
Legevogne
Havemøbler
Hjulbører
Stiger
1920 1921 1922 1923 1924
Trævarefabrik
Træskoklamper
Legevogne
Havemøbler
Hjulbører
Stiger
Trævarefabrik
Havemøbler
Barnevogne
Dukkevogne
Legevogne
Trævarefabrik
Barnevognsfabrik
Dukkevogne
Legevogne
Trævarefabrik
Barnevognsfabrik
Dukkevogne
Legevogne
Trævarefabrik
Barnevognsfabrik
Dukkevogne
Legevogne
Barnemøbler
Automobilkarosserier
Kilde: Uddrag af de officielle Handelsregistre
2, bind afdeling VI Firma-og Aktieselskabs-Register for Danmark

 

En Erhvervs tælling fra 1935 viser de forskellige faggrupper. Til sammenligning vises en Erhvervs tælling fra 1958, som viser udviklingen.
Et lille kapitel for sig er ungarbejderne. Mange drenge har efter konfirmationen arbejdet et års tid på fabrikken, for derefter at glide ind i en lærlingeplads hos byens virksomheder.

I erhvervstællingen for 1921 ser vi for første gang fabrikation af Barnevogne og dukkevogne, og det skulle jo fremover blive hovedproduktionen.

 

Op gennem 1920erne og 30erne udviklede produktionen sig stille og roligt, og fabrikken var en virksomhed som gav arbejde til mange.

 

Simon Brønd søgte ikke selv offentlige hverv, men som en kendt person kunne han ikke undgå at blive inddraget i byens anliggender.
Han var medstifter af H.K. Vejen.
Han var næstformand i Handelsstandsforeningen.
Han indvalgtes i sognerådet i 1937.

Simon Brønd rammes af sygdom i julen 1939 og i 1940 dør han pludselig kun 53 år gammel.

 Nekrolog 1 - nekrolog 2

 

Herefter bliver fuldmægtig Vilhelm Iversen udnævnt til direktør og Harry Brønd kaldes hjem og bliver ansat i firmaet.

Nu begynder en tid med nye besværligheder på grund af krig og besættelse. Men i det omfang der kan skaffes materialer kan alt sælges og det er gode år for virksomheden. Efter 1945 ombygges hele fabrikken.

1960 Fabrikken hærges af voldsom brand. Læs artiklen i Folkebladet klik her

Det var stadig opgangstider. Sælgerne besøgte især isenkræmmere og cykelhandlere samt specialforretninger, men de havde kun kataloger med rundt, dog én gang om året kunne man vise hele kollektionen på købestævnet i Fredericia.

Senere fandt man på at tage alt ”indmad” ud af en campingvogn og sætte stativer ind. Så kunne man have flere modeller med rundt til forhandlerne.

Men vilkårene blev vanskelige. F.eks. rejste isenkræmmernes branceforening rundt til medlemmerne og frarådede dem at lagerføre barnevogne, da de krævede for megen plads. Så nu solgte de kun efter katalog.

Da man nåede op i 1960erne var højkonjukturen forbi. Konkurrencen bevirkede at man producerede med tab. Man prøvede forskellige tiltag, Bl.a. påtog fornikleriet sig opgaver udefra, men kvalitet var ikke efterspurgt. Nu var det masseproduktionen der satsedes på. Så prøvede man med import af legesager, men omsætningen kunne ikke holde trit med omkostningerne

I mellemtiden var medarbejderstaben reduceret betydeligt, og det var en lille skare der blev kaldt sammen i januar 1971 og måtte høre direktør Harry Brønd forklare at nu var der ikke flere muligheder og at man ”kastede håndklædet i ringen”.

En æra var forbi.

Bygningerne blev udlejet til forskellige formål inden de blev revet ned, og der er blev opført privatboliger på stedet.


Tak til Jacob Brønd for udlånt materialer og billeder,

og tak til Vejen lokalhistorisk arkiv for udlånt materiale.

Herluf Frandsen og Christian Roost. Marts 2018

 

Claus Juel Pedersen har som 13-årig elev på Bakkely Skole skrevet en stil om Brønds Barnevognsfabrik klik her og læs

 

Som barn fik Jette Møller en Brønd dukkevogn, som hun har passet utrolig godt på. Den var stadig som ny, hvor hun besøgte os i Lokalhistorisk Forening og stolt viste os vognen.

Da vi desværre ikke har mulighed for at opbevare større ting, måtte vi nøjes med at tage nogle billeder af den flotte vogn.

Senere viste det sig, at Museet på Sønderskov meget gerne ville indlemme dukkevognen med indhold i deres samling.

 

 

jette moeller 001

 

 

jette moeller 002

jette moeller 003

Klik på billederne og se dem større

Foto: Christian Roost

 

 Brønd fotogalleri (private fotos)

 Klik på billederne og se dem større eller som diasshow