Indhold:

Bestyrelsen

Består af 5 personer valgt på den årlige generalforsamling

Den 7. maj 2018

På et ordinært bestyrelsesmøde den 7. maj har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Leif Meineche

Kasserer: Poul Erik Poder

Sekretær: John Houborg

Medlem:

John Kristensen

Erik Völcker

1. suppleant Niels Fjord

2. suppleant Tove Nielsen

 

Revisor: Herluf Frandsen Afgik ved døden, den 15-07-2018.

Mandagsmødet, den 3. september blev Victor Feifer Jacobsen valgt som afløser for Herluf Frandsen.