Indhold:

Bestyrelsen

Består af 5 personer valgt på generalforsamlingen den 1. april 2019

På det ordinære bestyrelsesmøde den 6. maj har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Leif Meineche
Næstformand: John Kristensen

Kasserer: Poul Erik Poder

Sekretær: Lise Krintel valgt for et år
Medlem:

Tove Nielsen

1. suppleant Niels Fjord

2. suppleant Erik Võlcker

 

Revisor: Victor Feifer Jacobsen