Indhold:

Bestyrelsen

Består af 5 personer valgt på generalforsamlingen den 1. april 2019
 

På det ordinære bestyrelsesmøde den 6. maj har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:         Leif Meineche


Næstformand: John Kristensen

Kasserer:         Poul Erik Poder

Sekreter:          Lise Krintel valgt for et år

Medlem:           Tove Nielsen

1. suppleant:    Niels Fjord

2. suppleant:    Erik Võlcker

Revisor:            Victor Feifer Jacobsen