Indhold:

Generalforsamling 2019

1. april 2019, kl. 15.45


Referat

 

1.

Valg af dirigent og sekretær.

Poul Erik Nielsen blev valgt til dirigent.

Leif Meineche blev valgt til sekretær.

 

2.

Formandens beretning. 

Beretningen enstemmigt godkendt.

Beretningen kan ses i særskilt dokument. klik her

 

3.

Fremlæggelse af regnskab 2018 og budget for 2019.

Herunder fastsættelse af kontingent for 2020.

Fremlagt regnskab enstemmigt godkendt - kan ses i særligt dokument. klik her

Budget for 2019 forventet indtægt kr. 5400,- – forventede udgifter kr. 36.00,-

Budget for året balancerer med overskud på kr. 1800,-. – taget til efterretning.

Kontingent for 2020 uændret kr. 100,-

 

4.

Indkomne forslag.

Ingen forslag.

 

5.

Valg til bestyrelsen for 2 år:

                      På valg er:     Poul Erik Poder                  Genvalgt

                                           Leif Meineche                    Genvalgt

                                           Tove Nielsen Valgt

På grund af John Houborgs afgang valgtes Lise Krintel til bestyrelsen for 1 år.

 

5a

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

                                            Niels Fjord

                                            Erik Völcker

6.

Valg af revisor for 1 år.

                                            Victor Feifer Jacobsen

 

7.

Eventuelt.

Intet

 

Sekretær:                                                  Dirigent:

Leif Meineche                                          Poul Erik Nielsen

 

Referat af generalforsamlingen klik her