Indhold:

Generalforsamling 2013

Referat af generalforsamlingen den 8.april 2013.
Se fotos fra generalforsamlingen
klik på billedet og se flere

 

Der var 25 til stede til foreningens ordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent og referent: Erik Völcker blev valgt til dirigent og Birthe Klockmann blev valgt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

  2. Formandens beretning ( se vedlagte fil) blev enstemmigt godkendt.

  3. Fremlæggelse af regnskab for år 2012: Kassereren gennemgik regnskabet som blev enstemmigt godkendt.

  4. Indkomne forslag: ingen

  5. Valg til bestyrelse for 2 år: Leif Meineche og Per Christiansen blev genvalgt og Poul Erik Poder blev valgt i stedet for Knud Hedegaard der ikke ønskede at genopstille.

  6. Valg af revisor for 1 år: Herluf Frandsen blev genvalgt.

  7. Eventuelt: Knud Hedegaard foreslog at man i forbindelse med fotografering lavede en opdeling i gader. Der diskuteredes også, hvor langt ud i byen der skal fotograferes. Tages op i bestyrelsen. KH fik vin for sit arbejde i bestyrelsen.

Referent: Birthe Klockmann Nielsen

Formandens beretning kan udskrives som pdf-dokument klik her

Det reviderede regnskab for 2012 kan udskrives som pdf-dokument klik her

_________________________________________

Konstituering:

På et bestyrelsesmøde, den 02.05.2013 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Leif Meineche, Junovej 8, Vejen,

Kasserer: Poul Erik Poder

Sekretær: Per E. Christiansen, Drostrupgårdvej 16, Vejen.

Webmaster: Christian Roost

PR og presse: Birthe Klockmann Nielsen

02.05.2013

Per Christiansen