Indhold:

Generalforsamling 2010

Referat fra stiftende generalforsamling i foreningen mandag d. 4. okt. 2010.

  1. Initiativgruppen fremlagde begrundelse for etableringen af foreningen, der i sin formålsparagraf har en meget stor spændvidde over emner, der er interessante at arbejde med. Materialet vil blive fremskaffet gennem Vejen Lokalhistorisk Arkiv og fra byens borgere, der på forskellig vis er motiverede herfor.

  2. Vedtægterne blev oplæst, gennemgået og sluttelig vedtaget med ændring af foreningens navn til: "Vejen lokalhistoriske forening".

  3. Initiativgruppens forslag til forretningsorden for bestyrelsen blev fremlagt.

  4. Generalforsamlingen besluttede at fastsætte kontingentet for medlemmer til kr. 50,- pr. år. Hvis personer møder op uden ønske om at være medlem, er de velkomne.

  5. Under valg til bestyrelsen blev initiativgruppens 3 medlemmer foreslået og valgt:

Formand Leif Meienche, Junovej 8, 6600 Vejen 

Sekretær: Per Christiansen, Drostrupgårdsvej 16, 6600 Vejen 

Kasserer Christian Roost, Skrænten 55, 6600 Vejen

Per Christiansen var desværre bortrejst ved generalforsamlingen.

Valg af revisor:

Revisor Herluf Frandsen, Thyrasvej 16, 6600 Vejen

Ref. Leif Meineche

På hjemmesiden under "Foreningen" findes vedtægter og forretningsorden.