Indhold:

Generalforsamlinger

Dagsorden for generalforsamling i Vejen Lokalhistoriske Forening


Valg af dirigent og sekretær


Formandens beretning


Fremlæggelse af regnskab og budget for efterfølgende år.


Indkomne forslag


Valg til bestyrelsen 

 

Valg suppleanter

 

Valg af revisor

 

Eventuelt