Indhold:

Forretningsorden

 

 

Mødeafholdelse:

Møder afholdes med det antal deltagere, der til enhver tid skønnes mest praktisk. Mødestedet kan være, hvor det er mest praktisk; men "Huset" i Østergade 2, Vejen kan benyttes.

Mødetidspunkter aftales med deltagerne.

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. mail og i medierne.

 

Arkiv:

Foreningens arkiv er hjemmesiden www.vejenby.dk og www.vejenbys.dk

 

Medlemskab:

Medlemmerne betaler et symbolsk kontingent.

De, der ikke ønsker at være medlem; men kan bidrage med oplysninger eller vil interview andre, er alle velkomne til at være med til arbejdet.

 

Arbejdsmetoder:

Der afholdes jævnligt henover året åbne møder, hvor alle er velkomne. Det er i den sammenhæng vort håb, at "interviewere" vil opsøge dem, der ikke selv kan skrive, og få deres "historie" nedfældet. 

Der afholdes mindre møder på Lokalhistorisk Arkiv, hvor materiale herfra hentes frem til bearbejdning.

Ligeledes vil andre arkivalier kunne bruges - tingbogsoplysninger/landsarkiv/rigsarkiv/folketællinger.

Der laves opsøgende besøg hos ejere eller beboere i huse i Vejen, med henblik på at få hele tidsperioden op til vor tid fyldt ud.

Personer, der arbejder med beskrivelser i et bredt forhold til Vejen, opfordres til at overdrage kopier af arbejdet til foreningens arkiv.