Indhold:

Bliv medlem af foreningen

Vejen Lokalhistoriske Forening drives af frivillige kræfter, som i sagens natur arbejder gratis. Det gælder også foreningens webmaster, der også er medlem af bestyrelsen. På trods af den frivillige indsats har foreningen løbende udgifter. Det gælder f.eks. gaver til foredragsholdere, m.v.

En stor udgiftspost er det sikkerhedssystem, der sørger for, at foreningen ikke mister uerstattelige data. Derudover er der udgifter til soft- og hardware, som skal holdes opdateret.

 

Kontingentet for et medlemsskab af Vejen Lokalhistoriske Forening er en overkommelig størrelse på kr. 100,00 årligt. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle, som er interesserede i Vejens lokale historie, uanset hvilken tilknytning man har til byen, om at tegne et medlemsskab af foreningen.
Da vi ikke har et specielt kontingent for virksomheder, vil vi gerne opfordre disse til indbetale et lidt større kontingent efter eget skøn.

Ved indmeldelse i november eller december gælder kontingentet også for det næstfølgende år.

Ja tak jeg/vi vil gerne være medlem af Vejen Lokalhistoriske Forening:

  

Når der er klikket på SEND knappen sender Vejen Lokalhistoriske Forenings kasserer et kontonummer, hvor kontingentet skal betales.

Efter indbetalingen er registreret tilsendes et medlemskort,